Regulamin Srona główna / Regulamin

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
CHARYTATYWNY KAMIEŃ DWERNIK TRAIL

 

ZALECENIA W ZWIĄZKU Z COVID -19
1. W BIURZE ZAWODÓW NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ 2 METRÓW.
2. PRZED STARTEM BĘDĄ DWIE OSOBNE STREFY DLA ZAWODNIKÓW Z DYSTANSU 10KM ORAZ 21 KM.(chodzi oto aby nie przekraczać dozwolonego limitu osób dotyczącego zgromadzeń).
3. ZALECA SIĘ PODCZAS STARTU ZAKRYCIE UST ORAZ NOSA MASECZKĄ
4. PODCZAS STARTU ORAZ BIEGU ZALECA SIĘ ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD INNYCH UCZESTNIKÓW BIEGU (wg zaleceń ministerstwa zdrowia).
5. PRZED WEJŚCIEM DO NAMIOTU CATERINGOWEGO NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE (ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI BĘDĄ DOSTĘPNE NA MIEJSCU)

1. Opis zawodów:

Bieg Dwernik Kamień Trail (DKT) ma charakter charytatywnego biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo oznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów. Całkowity dochód z biegu zostanie przekazany na pomoc w leczeniu Szymona Gałuszki..

2. Organizator:

Organizatorami biegu są Adam Kapral, Tomasz Dopart oraz Arkadiusz Ślączka,. Bieg jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Lutowiska, Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Lutowiska

3. Termin i miejsce:

Dwernik (Dawny park konny w Dwerniku) 11.07.2021 godz.10:00

4. Program:

8:00 – 9:30 Praca Biura Zawodów
9:45 – Odprawa zawodników
10:00 – Start Dwernik Kamień Trail 21km
10:15 – Start Dwernik Kamień Trail 10km
12:45 – zamknięcie mety Dwernik Kamień Trail 10km
14:00 – zamknięcie mety Dwernik Kamień Trail 21km
14:15 – Dekoracja zawodników oraz wręczenie nagród
14:45 – Licytacje i aukcje
16:00 – Zakończenie Dwernik Kamień Trail

5. Przebieg i opis trasy

Dystans 21km, (DKT21 +1135m)
Trasa jest bardzo malownicza i przebiega przez szczyt Kamień Dwernik (1004mnpm), obok wodospadu Szepit w Zatwarnicy oraz ciekawą ścieżką przyrodniczą przez las gdzie znajdują się historyczne okopy z II Wojny Światowej. Przed metą zostaje do pokonania już tylko Potok Nasiczański.

Dystans 10km, (DKT10 +636m)
Trasa przebiega szlakiem czerwonym przez szczyt Kamień Dwernik (1004mnpm) i zawraca w prawo przez las, a po kilkudziesięciu metrach wpada na trasę DKT21 ciekawą ścieżką przyrodniczą. Przed metą również do pokonania Potok Nasiczański.

6. Punkty odżywcze:

DKT21
4km – Woda,
11km – Woda, rodzynki, ciasto, batony (w zależności od darczyńców)
17,6km – Woda, Izo, Cola

DKT10
4km – Woda,
7,2km – Woda, Izo, Cola

7. Limity czasu:

DTK21 – 4h (dodatkowo limit na punkcie 11km: 2h)
DKT10 – 2:30h

8. Limit uczestników w związku z COVID 19:

DKT21 – 150 osób
DKT10 – 150 osób

9. Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu. Osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie pod czujnym okiem dorosłego opiekuna, który również musi uczestniczyć w biegu.
By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat (lub mniej pod okiem opiekuna)
– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
– wnieść darowiznę startową najpóźniej do 30.06.2021 r. (Miejsce na liście startowej otrzyma pierwszych 150 osób DKT21 / 150 osób DKT10, które poprawnie zarejestrują się w systemie zapisów i wniosą darowiznę startową. Osobom, które nie wniosą darowizny po osiągnięciu limitu nie jesteśmy w stanie zagwarantować kompletnego pakietu startowego.
– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;
– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;
– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10. Darowizna startowa:

– Darowizna startowa wynosi nie mniej niż 50zł lub więcej wg uznania. Cały dochód bez żadnych pośredników zostanie przekazany bezpośrednio do podopiecznej.
– Zapisy będą dostępne od 01.03.2021, godz. 19:00 do 30.06.2021 godz. 19:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
–Rejestracja dostępna pod adresem : www.kamiendwernik.com. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia zapisów jeśli limity miejsc na poszczególne trasy nie będą wykorzystane.
– Darowiznę  należy wnieść do 7 dni po rejestracji, w przeciwnym wypadku miejsce się zwalnia, a o kolejności na liście startowej będzie decydowała kolejność wpłat.

Dane do przelewu:

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
Ul. Dereniowa 2 lok. 6
02-776 Warszawa
Nr konta do wpłaty: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Tytułem: ZC8761 Szymon Gałuszka DKT + (Imie i nazwisko startującego)

(Całość opłaty startowej będzie przekazane dla Szymona)

Potwierdzenie wpłaty przesłać na kontakt@kamiendwernik.com (Dodano 09.03.2021)

Darowizna startowa może zostać zwrócona w całości do 14dni od jej wpłynięcia na konto organizatora. Po tym okresie możliwe jest jedynie przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika. W celu przepisania pakietu należy przesłać informację nie na mail organizatora (kontakt@kamiendwernik.com) tylko i wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Pakiet zostanie przepisany na innego wskazanego zawodnika. Przepisanie pakietu jest możliwe do 11.07.2021 a także w biurze w dzień biegu. Zawodnicy zapisani bez wpłacenia darowizny będą sukcesywnie usuwani.

11. Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:
– elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy
– pakiet startowy
– napoje izotoniczne, wodę, colę, na punktach odżywczych – posiłek po biegu – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów) – kupon na losowanie nagród po biegu oraz licytację.

12. Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;
– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!
– organizator ma prawo do dyskwalifikacji za niesportowe zachowanie lub za zaśmiecanie tras biegowych.

13. Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

14. Bezpieczeństwo:

1. Na trasie biegu limit czasu wynosi 4h dla DKT21 i 2:30h dla DKT10. Dodatkowe limity mogą być określone na poszczególnych punktach odżywczych. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach będą zdejmowani z trasy.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.
3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną bez zgody osób kierujących ruchem i korzystanie z pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z komendami kierującego ruchem.
4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować jednego z organizatorów lub ekipę na punkcie odżywczym. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

15. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu, oraz na publikację imienia i nazwiska na listach startowych i wynikach z biegu.

16. Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.
Zgubienie lub nie oddanie numeru startowego/chip pomiaru czasu wiążę się z karą do 100zł.
Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z toalety jak i Dwernickiego SPA.
Dwernik Kamień Trail jest imprezą nie masową, ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród w zależności od pomocy darczyńców.
Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
kontakt@kamiendwernik.com
oraz numery telefonów:
Adam +48 600 914 313,
Arek +48 660 200 844,
Tomek +48 604 172 241