Regulamin Srona główna / Regulamin

1. Opis zawodów:

Bieg Dwernik Kamień Trail (DKT) ma charakter charytatywnego biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo oznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów. Całkowity dochód z biegu zostanie przekazany na pomoc w leczeniu Mai.

2. Organizator:

Organizatorami biegu są Adam Kapral, Arkadiusz Ślączka, Tomasz Dopart. Bieg jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Lutowiska, Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Lutowiska.

3. Termin i miejsce:

Dwernik (Dawny park konny w Dwerniku) 14.07.2019 godz. 10:00

4. Program:

14.07.2019: (Dawny park konny w Dwerniku)
8:00 – 9:30 Praca Biura Zawodów
9:45 – Odprawa zawodników
10:00 – Start Dwernik Kamień Trail 21km
10:15 – Start Dwernik Kamień Trail 10km
12:45 – zamknięcie mety Dwernik Kamień Trail 10km
14:00 – zamknięcie mety Dwernik Kamień Trail 21km
14:15 – Dekoracja zawodników oraz wręczenie nagród
15:00 – Zakończenie Dwernik Kamień Trail

5. Przebieg i opis trasy

Dystans 21km, (DKT21km (+1114/-1124))
Trasa jest bardzo malownicza i przebiega przez szczyt Kamień Dwernik (1004mnpm), obok wodospadu Szepit w Zatwarnicy oraz ciekawą ścieżką przyrodniczą przez las gdzie znajdują się historyczne okopy z II Wojny Światowej. Przed metą zostaje do pokonania już tylko Potok Nasiczański.

Dystans 10km, (DKT10km+ (+626/-636))
Trasa przebiega szlakiem czerwonym lekko pod szczytem Kamień Dwernik (1004mnpm) i skręca w prawo na ciekawą ścieżką przyrodniczą przez las, Przed metą również do pokonania Potok Nasiczańki.

6. Punkty odżywcze:

DKT21
4km – Woda,
11km – Woda, rodzynki, ciasto, batony (w zależności od darczyńców)
17,6km – Woda, Izo, Cola

DKT10
4km – Woda,
7,2km – Woda, Izo, Cola

7. Limity czasu:

DTK21 – 4h (dodatkowo limit na punkcie 11km: 2h)
DKT10 – 2:30h

8. Limit uczestników:

DKT21 – 200 osób *
DKT10 – 100 osób *

* Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

9. Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu. Osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie pod czujnym okiem dorosłego opiekuna, który również musi uczestniczyć w biegu.
By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat (lub mniej pod okiem opiekuna)
– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
– wnieść opłatę startową najpóźniej do 13.06.2019 r. (Miejsce na liście startowej otrzyma pierwszych 200 osób DKT21/100 osób DKT10, które poprawnie zarejestrują się w systemie zapisów i wniosą opłatę startową. Osoby, które nie wpłacą opłaty startowej po osiągnięciu limitu zostaną wykreślone z listy)
– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;
– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;
– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10. Opłata startowa:

– Opłata startowa wynosi 50zł lub więcej wg uznania.
– Zapisy będą dostępne od 01.03.2019, godz. 19:00 do 13.06.2019 godz. 19:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
–Rejestracja dostępna pod adresem : www.kamiendwernik.com. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia zapisów jeśli limity miejsc na poszczególne trasy nie będą wykorzystane.
– Opłatę startową należy wpłacić do 7 dni po rejestracji, w przeciwnym wypadku miejsce się zwalnia, a o kolejności na liście startowej będzie decydowała kolejność wpłat.

Dane do przelewu:

Fundacja „Słoneczko”
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
tytułem: 617/W Maja Wójcik DKT + Imię i Nazwisko

(Całość opłaty startowej będzie przekazane dla Mai)
Opłata startowa może zostać zwrócona w całości do 14dni od jej wpłynięcia na konto organizatora. Po tym okresie możliwe jest jedynie jej częściowe zwrócenie. Jednak istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. W celu przepisania pakietu należy przesłać odpowiednie oświadczenie na mail organizatora (kontakt@kamiendwernik.com) tylko i wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Pakiet zostanie przepisany na innego wskazanego zawodnika.
Przepisanie pakietu jest możliwe do 13.07.2019.

11. Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:
– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy
– pakiet startowy
– napoje izotoniczne, wodę, colę, na punktach odżywczych – posiłek po biegu, z niespodzianką – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów) – kupon na losowanie nagród po biegu oraz licytację.

12. Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;
– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13. Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

14. Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 4h dla DKT21 i 2:30h dla DKT10. Dodatkowe limity mogą być określone na poszczególnych punktach odżywczych. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach będą zdejmowani z trasy.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.
3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną bez zgody osób kierujących ruchem i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z komendami kierującego ruchem.
4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie odżywczym. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

15. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu, oraz na publikację imienia i nazwiska na listach startowych i wynikach z biegu.

16. Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.
Zgubienie lub nie oddanie nru startowego/chipa pomiaru czasu wiążę się z karą do 100zł.
Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z toalety jak i Dwernickiego SPA.
Dwernik Kamień Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród w zależności od pomocy darczyńców.
Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@kamiendwernik.com oraz nry telefonów Adam 600 914 313, Arek 660 200 844, Tomek 604 172 241.